PRODUCTINFORMATIEBLAD

Alle hier vermelde producten worden geleverd door Skosh AB, Anckargripsgatan 3, 21119 Malmö, gedistribueerd onder de onderstaande merken. Als u vragen heeft, kunt u ons een e-mail of e-mail sturen (hej@skosh.se) of telefonisch (+46769730459)
tijdens onze openingstijden te bereiken. Benaming van de ingrediënten volgens de INCI-nomenclatuur:

Badkamer Reinigingstabletten:
 • Citroenzuur (>10%)
 • Natriumbicarbonaat (>10%)
 • Maleïnezuur (>10%)
 • Anionische oppervlakteactieve stof (5-15%)
 • Parfum (<0,1%)
 • Kleurstof (<0,1%)

Glas- en spiegelreinigingstabletten:
 • Citroenzuur (>10%)
 • Natriumbicarbonaat (>10%)
 • Maleïnezuur (>10%)
 • Anionische oppervlakteactieve stof (5-15%)
 • Parfum (<0,1%)
 • Kleurstof (<0,1%)

Algemene reiniging Reinigingstabletten
 • Citroenzuur (>10%)
 • Natriumcarbonaat (>10%)
 • Parfum (<0,1%)
 • Kleurstof (<0,1%)
 • Anionische oppervlakteactieve stof (5-15%)


Een database met overeenkomsten tussen INCI-namen, Europese Farmacopee-namen en CAS-nummers is beschikbaar op de Pharmacos-website van de Europese Commissie. Link naar de PHARMACOS-website: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
Etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 & (EG) nr. 648/2004
Gevaar teken
Gevaar/ Veiligheidsinstructies

Kan ernstige huidirritatie veroorzaken. Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Niet doorslikken. Lees het etiket voor gebruik. Bij oogcontact: Enkele minuten zorgvuldig spoelen met water. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel verder. In geval van blootstelling: Bel onmiddellijk een antigifcentrum of een arts. Kan ernstige huidirritatie veroorzaken. Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Niet doorslikken. Lees het etiket voor gebruik.